Latest News

ለመላው የኤጀንሲው ሠራተኞችና ተገልጋዮች እንኳን ለ2007 አዲስ ዓመት በሠላም አደረሳችሁ!
2014-08-13-09-38-50የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በግዥ ፈፃሚ መ/ቤቶችና በአቅራቢዎች የሚታዩ የአፈፃፀም ችግሮችና የሙስና ስጋቶችን አስታወቀ   የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክትር አቶ ፀጋዬ አበበ በግዥ ፈፃሚ መ/ቤቶችና በንግዱ ማህበረሰብ /አቅራቢዎች/ በተደጋጋሚ በሚታዩ ዋና ዋና የአፈፃፀም...
የኤጀንሲው ስራዎች ዕቅድ አፈፃፀም በአማካኝ 92% ሲሆን የፋይናስ አጠቃቀም 91.3%፣ መሆኑ ተገለፀ   የፌዴራል መንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የ2006 በጀት ዓመት የዕቅድ አፈጻጸምን፣ የ2007 በጀት ዓመት ዕቅድንና ስትራቴጂያዊ የአፈጻጸም ማዕቀፍን በሚመለከት ነሐሴ 2 ቀን 2006 ዓ.ም ለመላው...
የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በአካባቢ የአየር ንብረት ለውጥና እንክብካቤ ዙሪያ ላይ ያተኮረ የግማሽ ቀን የግንዛቤ ማሰጨበጫ ስልጠና ለመላው የኤጀንሲው ሰራተኞች ግንቦት 5 ቀን 2006 ዓ.ም በመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ሰጠ፡፡ የዕለቱ የክብር እንግዳ የፌደራል መንግስት...
2014-04-02-08-15-46የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ አሁን በስራ ላይ ባለው እና በተሻሻለው ረቂቅ የግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅና መመሪያ ላይ ያተኮረ ውይይት ከባለድርሻ አካላት ጋር መጋቢት 18-19 ቀን 2006ዓ›ም በኢትዮጵያ ካርታ ስራ ኤጀንሲ የመሰብሰቢያ አዳራሽ አደረገ፡፡ የዕለቱ የክብር እንግዳ የፌደራል መንግስት...

Procurement Plans

Les as aut velecus. Ommolore, sinumquia dolupta tibusto et quae consequo beatis ad quo doluptatur si venderis et aliciat.Agnis aut adiciat atemodit quidus exceprat laborporis asitat.Estio iundantium aut voloreius estibus voluptibeate omnias dolectur moluptur ratio essequi am, sinctor eserate volorepero mod ut adigendam, iducia et aliquas quia asit rerionsequis diciis ma vel inum fugia discium nobis aligendebis mil il ipsam aut is Les as aut velecus.