The FDRE Public Procurement & Property Administration Agency

በኢፌዲሪ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ

News

መንግስት በሀገር አቀፍ ደረጃ የኤሌክትሮኒክ ግዥን ተግባራዊ ሊያደርግ ነው

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የመንግስትን ግዥ በኤሌክትሮኒክ (Electnonic Government Procurement) ስርዓት ሊጀምር መሆኑን የኤጀንሲው የግዥ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ነብዩ ኮከብ አስታወቁ፡፡
ኤጀንሲው በአሁኑ ሰዓት በሀገር አቀፍ ደረጃ የመንግስትን ግዥን በኤሌክትሮኒክ (Electnonic Government Procurement) ስርዓት ለማከናወን ፕሮጀክት ያቋቋመ ሲሆን የፕሮጄክቱ ማናጀር በቅርቡ ቅጥሩ የተፈጸመ እና የኮሚዩኒኬሽን አማካሪም በጨረታ አሸናፊው ተለይቶ ውል የመፈጸም ተግባር እየተከናወነ መሆኑ ተገልጿል፡፡
በተጨማሪም የዚህን ፕሮጄክት አፈጻጸም ለመከታተል እና ለማቀናጀት 9 አባላት ያሉት ከሰባት የፌዴራል ተቋማት የተውጣጣ አስተባበሪ ኮሚቴ የተቋቋመ ሲሆን መ/ቤቶቹም የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር፣ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ፣ የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት፣ ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ፣ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ፣ የመገናኛ እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት መሆናቸውን ዳይሬክተሩ ተናግረዋል፡፡

ይህ በኤሌክትሮኒክ የታገዘ የመንግስት ግዥ በዋናነት በሀገር ደረጃ ከሚመደበዉ በጀት ዉስጥ ከፍተኛዉን ድርሻ በቀጥታም ይሁን በተዘዋወሪ ለግዥ ስራ የሚዉል በመሆኑና የግዥ ሂደቱም ከሰው ንክኪ ውጭ በማድረግ ለሙስና እና ለኪራይ ሰብሰቢነት ተጋላጭነትን በእጅጉ እንደሚቀርፍ ይታመናል፡፡
ኤጀንሲው በቀጣይ የፕሮጄክቱን ጽ/ቤት ለማቋቋም፣ ተጨማሪ ባለሙያዎችን የመቅጠር፣ የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ—ግብሮችን ለማዘጋጀትና ሙሉ በሙሉ በሀገር አቀፍ ደረጃ ወደ ትግበራ ለመግባት በዝግጅት ላይ መሆኑን ዳይሬክተሩ አክለዉ ገልጸዋል፡፡

በመ.ግ.ን.አ.ኤ. የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

በአቅራቢነት ስለመመዝገብ

በኤጀንሲያችን ድረ-ገጽ ላይ በአቅራቢነት በቀላሉ ለመመዝገብ እንዲችሉ በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጀውን የአጠቃቀም ማኑዋል (User Guide for Supplier) በቅድሚያ መመልከት እንዳለብዎት አይርሱ፡፡ በመመሪያው መሠረት ምዝገባዎን ያከናውኑ፡፡

የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ (Professionalization) ሥልጠና ለሶሰተኛ ዙር መሰጠት ጀመረ

የፌድራል መንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በ2009 ዓ.ም. በሀገር አቀፍ ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ የጀመረውን የግዥና ንብረት አስተዳደር የሙያ ብቃት ማረጋገጫ (Professionalization) ሥልጠና ለሶሰተኛ ዙር በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ከጥር 28/2010 እስከ የካቲት 22/2010 ዓ.ም. እየሰጠ ይገኛል፡፡

የስልጠናው ተሳታፊዎች በከፊል


የፌዴራል መንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በአዋጅ ቁጥር 649/2001 ዓ.ም. ከተቋቋመ ጀምሮ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል፡፡ ከሚያከናውናቸውም ዋና ዋና ተግባራት በሀገር አቀፍ ደረጃ የግዥና የንብረት አስተዳደር ሥርዓቱ ወጥነት ያለው፣ ቀልጣፋ፣ ውጤታማ የሆነና ግልጽነት የተላበሰ የሙያ ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች እንዲመራ ማስቻል ነው፡፡ በመሆኑም ከ2 የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች፣ ከ9 ክልሎች፣ ከድሬደዋ ከተማ አሰተዳደር፣ ከ48 ዩኒቨርሲቲዎች እና ከ5 ዩኒቨርሲቲ ኮሌጆች  ለተውጣጡ የግዥና ንብረት አስተዳደር ባለሙያዎችበBasic level, Essential level and Advanced level በድምሩ ለ260 ሠልጣኞች በቂ ልምድ እና ከፍተኛ ብቃት ባላቸው ከኤጀንሰው፣ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ከሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ከተውጣጡ አሰልጣኞች ሥልጠናው እየተሰጠ ይገኛል፡፡ከፌዴራል መንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲና ከኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ  በትብብር የሚሰጠው ስልጠና ሰለ ግዥ አዋጅ፣  መመሪያ፣ ማኑዋል፣ ስለጨረታ ሰነድ እንዲሁም ሰለ ዓለም ዓቀፍ ግዥ ምርጥ ተሞክሮ፣ ሰለ ግዥዘዴዎች፣ ሰለ ግዥ ዕቅድ፣ ሰለ ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና እርምጃዎች፣ስለንብረት አያያዝና አጠቃቀም ሰፋ ያለ ስልጠና  ይሰጣል፡፡ በመጨረሻም የመመዘኛ ፈተና በመስጠት ሶስቱም የሥልጠና ደረጃ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት እንደሚጠናቀቅ ገለጻ ተደርጓል፡፡ይህ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ (Professionalization) ሥልጠና ቀጣይነት ያለው ሲሆን፣ በዘርፉ የሚታዩትንም የአቅም ክፍተቶች በዘላቂነት ባለው መልኩ ይፈታል ተብሎ ይታመናል፡፡
በመ.ግ.ን.አ.ኤ. የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

የ2010 በጀት ዓመት የ6 ወራት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን በሚመለከት ውይይት ተካሄደ

የፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ለመላው የኤጀንሲው ኃላፊዎች እና ሠራተኞች የ2010 በጀት ዓመት የ6 ወራት ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን በተመለከተ ጥር 22 ቀን 2010 ዓ.ም. በመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት አዳራሽ ውይይት አካሄደ፡፡አቶ ጆንሴ ገደፋ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ተ/ዋና ዳይሬክተር በመክፈቻው ሥነ ሥርዓት ላይ እንደተናገሩት የውይይቱ ዋና ዓላማ የ2010 በጀት ዓመት የ6 ወራት ዕቅድ አፈጻጸማችን ምን እንደሚመስልና በቀጣይ የስድስት ወራት በጀት ዓመት ለምንሰራው ስራ አቅጣጫ መያዝ እንዳለብን፣ አዲስ በተዘጋጀው የውጤት ተኮር መመሪያ እና የምደባ አካሄድ እንዲሁም በሙሰና መከላከል ሰትራቴጂክ ዕቅድ ላይ በማተኮር ውይይት እንደሚደረግ በመግለጽ ስብሰባውን ከፍተዋል፡፡

አቶ አድማሱ ማሞ የለውጥ ትግበራ ዕቅድ ዝግጅትና ክትትል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የ2010 በጀት ዓመት የ6 ወራት ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን በሚመለከት የለውጥና የመልካም አስተዳደር እንዲሁም የመደበኛ ሥራዎች የ2010 የስድስት ወራት ዕቅድ አፈፃፀም በጥንካሬና በዕጥረት የታየ ሲሆን፣ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዕቅድ አፈፃፀምን በማጠቃለል፣ በከይዘን፣ በለውጥና መልካም አስተዳደር ዙሪያ ባጋጠሙ ችግሮችና በተወሰዱ የማስተካከያ አሰራሮች ላይ በሰፊው ውይይት አድርገዋል፡፡አቶ መስፍን መኮንን የሰው ሀብት ሥራ አመራርና ጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በተሻሻለው የውጤት ተኮር ዕቅድ ዝግጅት፣ ትግበራና የአፈጻጸም ምዘና መመሪያ መነሻዎች፣ ዓላማዎች፣ የሰራተኛ የውጤት ተኮር ዕቅድ ዝግጅት፣ የአፈፃፀም ስምምነት፣  ክትትልና  ግምገማ፣ የአፈጻጸም ምዘና፣ የውጤት ተኮር ሥራ አፈጻጸም ምዘና ደረጃ አሰጣጥ፣ድህረ ምዘና ተግባራት እና የልዩ ልዩ አካላት ተግባርና ኃላፊነትን በሚመለከት የግንዛቤ ማስጨበጫ ሰጥተዋል፡፡
በመቀጠልም አቶ መስፍን በነጥብ የሥራ  ምዘናና  ደረጃ  አወሳሰን  የድልድል  አፈፃፀም  መመሪያን በሚመለከት ስለድልድል መመሪያው ዓላማ፣ መርሆዎች፣ የሠራተኛ ውድድር/ድልድል አፈጻጸም፣ አዎንታዊ ድጋፍ፣ የሠራተኞች ለድልድል ማሟላት  የሚገባቸው  ቅድመ ሁኔታዎች፣ የቅሬታ አቀራረብና አፈታት ሂደት እና የመመዘኛ መስፈርቶች ላይ ሰፋ ያለ ገለጻ አድርገዋል፡፡

ከመ.ግ.ን.አ.ኤ. የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

የተቆጣጣሪነት ሚና ካላቸው መ/ቤቶች ለተውጣጡ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች በመንግሥት ግዥ አፈጻጸም ዙሪያ ሥልጠና ተሰጠ

የመንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የተቆጣጣሪነት ሚና ላላቸው የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን፣ ዋና ኦዲተር እና የፍትህ አካላት በመንግሥት ግዥ  አፈጻጸም ዙሪያ ከታህሳስ 24—26 ቀን 2010 ዓ.ም. በገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒሰቴር የስብሰባ አዳራሽ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ሰጠ፡፡ አቶ ታደሰ ከበደ በመንግሥት ግዥ አሰተዳደር ዳይሬክቶሬት የስልጠናና ሙያዊ ድጋፍ ከፍተኛ ባለሙያ ሥልጠናውን የሰጡ ሲሆን ስለመንግሥት ግዥ አጠቃላይ ገጽታ፣ ዓላማና መርሆዎች፣ የመንግሥት ግዥ ሰለሚመራባቸው የህግ ማዕቀፎች፣ ሰለመንግስት ግዥ ትርጓሜ፣ ሰለመንግስት ግዥ ታሪካዊ አመጣጥ፣ ልዩ ባህሪያትና ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፋይዳዎች፣ ስለመንግስት ግዥ ዓይነቶችና ሂደት እንዲሁም የመንግሰት ግዥ ስለሚመራባቸው ሕጋዊ ሠነዶች በዝርዝር ገላጻ አድርገዋል፡፡

አቶ ገበያው ይታይህ በመንግሥት ግዥ አሰተዳደር ዳይሬክቶሬት የስልጠናና ሙያዊ ድጋፍ ከፍተኛ ባለሙያ ከግዥ ዕቅድ በመነሳት ሰለግዥ ዕቅድ አሰፈላጊነትና ጥቅም፣ ሰለ ግዥ ዑደትና የግዥ ዘዴዎች ስለሆኑት ገልጽ ጨረታ፣የመወዳደሪያ ሃሰብ መጠየቂያ፣ የሁለት ደረጃ ጨረታ፣ ውስን ጨረታ፣ ዋጋ ማቅረቢያ፣ አንድ አቅራቢ እና በማዕቀፍ ስምምነት ስለሚፈጸም ግዥ በዝርዝር አስረድተዋል፡፡ ወ/ሮ እፀገነት ቢሻው በግዥ አፈጻጸምና ንብረት ማስወገድ አቤቱታ ማጣራት ዳይሬክቶሬት ባለሙያ ሰለአቤቱታና የጥፋተኝነት ሪፖርት አጠቃላይ ገጽታ፣ ሥነ—ሥርዓቱ ሰለሚመራባቸው ህጎች፣ ሰለተሳታፊ ባለድርሻ አካላት፣ ሰለአቤቱታ ማጣራት እና ስለ ጥፋተኝነት ሪፖርት  ትርጉም፣ በአፈጻጸም ወቅት ስለምያጋጠሙ ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው እንዲሁም በመ/ቤቶችና በአቅራቢዎቸ ስለሚታዩ ግድፈቶች ሰፋ ያለ መብራሪያ ሰጥተዋል፡፡በቀረበው ገለጻና ማብራሪያ ከተሳታፊዎች በርካታ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ተነስተው ለጥያቄዎች ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ለሶስት ቀን በቆየው የተቆጣጣሪነት ሚና ላላቸው  አካላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ላይ 60 የሚሆኑ የየመ/ቤቶቹ ኃላፊዎች እና ሠራተኞች ተሳታፊ ሆነዋል፡፡

ከመ.ግ.ን.አ.ኤ. የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት


More Articles...