The FDRE Public Procurement & Property Administration Agency

በኢፌዲሪ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ

News

በአቅራቢነት ስለመመዝገብ

በኤጀንሲያችን ድረ-ገጽ ላይ በአቅራቢነት በቀላሉ ለመመዝገብ እንዲችሉ በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጀውን የአጠቃቀም ማኑዋል (User Guide for Supplier) በቅድሚያ መመልከት እንዳለብዎት አይርሱ፡፡ በመመሪያው መሠረት ምዝገባዎን ያከናውኑ፡፡

በኤጀንሲው የ2011 በጀት ዓመት ዕቅድን በሚመለከት ከመላው ሠራተኞች ጋር ውይይት ተካሄደ

የፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከመላው የኤጀንሲው ኃላፊዎች እና ሠራተኞች ጋር የ2011 የበጀት ዓመት ዕቅድን በተመለከተ ሐምሌ 24 ቀን 2010 ዓ.ም በገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውይይት አካሄደ፡፡ክብርት ወ/ሮ ማርታ ሉዊጂ የመንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በመክፈቻው ሥነ–ሥርዓት ላይ እንደተናገሩት የስብሰባው ዓላማ በኤጀንሲው በ2011 የበጀት ዓመት በርካታ ሥራዎችን ለማከናወን የታቀደ ሲሆን፣ ይህ ዕቅድ በትክክል እንዲከናወን ከመላው የኤጀንሲው ሰራተኞች ጋር በጋራ መወያየት አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
አቶ አድማሱ ማሞ የለውጥ ትግበራ ዕቅድ ዝግጅትና ክትትል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የኤጀንሲውን የ2011 በጀት ዓመት ዕቅድ ያቀረቡ ሲሆን፣ የ2010 በጀት ዓመት በኤጀንሲው የታቀዱ የግቦች አፈጻጸም፣የቁልፍ ተግባራት አፈጻጸም፣የዓበይት ተግባራት አፈጻጸም፣በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተሰጡ ግብረ-መልሶች፣ሀገራዊ የሁለተኛውን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሰረት በማድረግ የታቀደው የኤጄንሲው ስትራቴጂያዊ ዕቅድ፣ በኤጀንሲው የተደረጉ የስጋት ዳሰሳ ጥናት ሠነድ የኤጄንሲው ስትራቴጂያዊ ዕቅድ ለ2011 የኤጀንሲው ዕቅድ መነሻ ተደርጎ መወሰዱን ገልጸዋል፡፡

በመቀጠልም ዳይሬክተሩ በ2011 በጀት ዓመት የታቀዱ ግቦችና ዋና ዋና ተግባራት በተመለከተ የተገልጋዮችና ባለድርሻዎችን ዕርካታ ለማሳደግ፣ ለውስጥና የውጭ ተገልጋዩች በዜጎች ቻርተር በተቀመጠ የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ መሰረት አገልግሎት መስጠት፣ የሀብት አጠቃቀምና ውጤታማነት በማጎልበት ለኤጄንሲው የተመደበውን በጀት በፕሮግራም በጀት መርህ መሰረት ውጤታማ በሆነ መንገድ በመጠቀምና ስትራቴጂያዊ ግቦችን ማሳካት፣ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ሪፎርም ሥራዎችን ማጠናከር፣ የመንግስት ግዥ አስተዳደር አፈፃፀምን ማሻሻል፣ የመንግስት ንብረት አስተዳደር አፈፃፀምን ማሻሻል፣የመንግስት ግዥ እና ንብረት አሰተዳደርና ኦዲትና ቁጥጥር ማጠናከር፣ የግዥ አፈጻጸም እና ንብረት አወጋገድ አቤቱታዎች እና የጥፋተኝነት ሪፖርቶች ውሳኔ አሰጣጥ ማሻሻል፣ የዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን በማካተት ተሣታፊነትና ተጠቃሚነት ማሳደግ፣ የሰው ሀብት አቅምን ማሳደግ፣ ዘመናዊ የመረጃ ቴክኖሎጂ አጠቃቀምንና የስራ አካባቢ ምቹነትን ማሳደግ መሆኑን በዝርዝር አሰረድተዋል፡፡በቀረበው ገለጻና ማብራሪያ ላይ ከተሳታፊዎች በርካታ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ተነስተዉ በተነሱት ጥያቄዎችና አስተያየቶች ላይ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ክብርት ወ/ሮ ማርታ እና የኤጀንሲው ም/ዋና ዳይሬክተር አቶ ጆንሴ ገደፋ የማጠቃለያ ንግግር አድርገው የጋራ ግንዛቤ እንዲወሰድ ተደርጓል፡፡ለአንድ ቀን በቆየው የዉይይት መድረክ ላይ 110 የሚሆኑ የኤጀንሲዉ ኃላፊዎችና ሠራተኞች ተሳታፊ ሆነዋል፡፡

ከመ.ግ.ን.አ.ኤ. የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

የፌዴራል መንግሥት የግዥና ንብረት አሰተዳደር ኤጀንሲ ከመላው ሠራተኞች ጋር ውይይት አካሄደ

የፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከመላው የኤጀንሲው ኃላፊዎች እና ሠራተኞች ጋር የ2010 የበጀት ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም እና የ2011 ዕቅድን በተመለከተ ሐምሌ 24 ቀን 2010 ዓ.ም በገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውይይት አካሄደ፡፡ክብርት ወ/ሮ ማርታ ሉዊጂ የመንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በመክፈቻው ሥነ– ሥርዓት ላይ እንደተናገሩት ኤጀንሲው በ2010 በጀት ዓመት በርካታ ሥራዎችን ሲያከናውን የቆየ መሆኑንና በበጀት ዓመቱ የተከናወኑትን አበይት አፈጻጸሞችን ግምገማ አሰመልክተው ምን አቀድን? ምን ፈጸምን? ጥንካሬና ድክመታችንስ ምንድነው? ለ2011 በጀት  ዓመት የታቀደው ዕቅድ ምን ይመስላል? የሚለውን  ሃሳብ በማንሳት የብስሰባውን ዓላማ በማሳወቅ ከመላው የኤጀንሲው ሰራተኞች ጋር በጋራ መወያየት አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
አቶ አድማሱ ማሞ የለውጥ ትግበራ ዕቅድ ዝግጅትና ክትትል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የኤጀንሲውን የ2010 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን ያቀረቡ ሲሆን፣የተገልጋዮችን ቻርተርን በሚመለከት በአዲስ መልክ ተጠንቶና ተከልሶ ታትም ለተገልጋዮች እየተሰራጨ መሆኑን፣የኤጀንሲውን አገልግሎት አሰጣጥን በሚመለከት በተገልጋዮች የአስተያየት መስጫ መዝገቦች እና ሳጥኖችን በመጠቀም 30 ተገልጋዮች አስተያየታቸውን በፅሁፍ የሰጡ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 27ቱ ተገልጋዮች በተሰጣቸው አገልግሎት የረኩ መሆናቸውን ሲገልጹ፣ 3ቱ ተገልጋዮች በተሰጣቸው አገልግሎት ዕርካታ ያላገኙና መስተካከል ያለባቸውን በመጥቀስ አስተያየት መሰጠቱን አስረድተዋል፡፡
ዳይሬክተሩ በመንግሥት ግዥ አፈፃፀም ላይ 2274 የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶችና የክልል መ/ቤቶች የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች  መስልጠናቸውን፣ በመንግሥት ንብረት አስተዳደር ላይ 919 የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶችና የክልል መ/ቤቶች የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች  መሰልጠናቸውን፣ በመንግስት ግዥ ዙሪያ ሙያዊ ድጋፍና የተለያዩ መረጃዎች ለጠየቁ 1997 ተገልጋዮች መሰጠታቸውን፣ በመንግሥት ንብረት አስተዳደር ዙሪያ ከተለያዩ መ/ቤቶች ለቀረቡ 90 ጥያቄዎች  ሙያ ድጋፍ መሰጠቱን፣ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያን በሚመለከት በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ዘዴዎች በመጠቀም በመንግስት ግዥና ንብረት አሰተዳደር ዙሪያ በርካታ የሆኑ የግንዛቤ ማስጨበጫዎች ለህብረተሰቡ ተደራሽ መሆናቸውን፣የህትመት ሜዲያን በሚመለከት የኤጀንሲውን የሥራ እንቅስቃሴን የሚያሳይ

Read more...

በህይወት እና በተግባቦት ክህሎት ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ተሰጠ

በፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በህይወት እና በተግባቦት ክህሎት ዙሪያ ለኤጀንሲው ባለሙያዎች በመንግሥት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት የስብሰባ አዳራሽ ሰኔ 18 ቀን 2010 ዓ.ም የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ተሰጠ፡፡ ወ/ሮ ፍሬወይኒ ገ/እግዚአብሄር ከትምህርት ስትራቴጂክ ማዕከል የሥርዓተ-ጾታ ባለሙያ የግንዛቤ ማስጨበጫ  ሥልጠናውን የሰጡ ሲሆን፣ የሥልጠናውም ዓላማ ሰለህይወት እና ተግባቦት ክህሎት ምንነት፣ እነዚህን ክህሎቶች እንዴት ማሳደግ እንደሚቻል እና ውጤቱም ጥሩ የሥራ ከባቢ አየር መፍጠር እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
አሰልጣኟ በስነ-ልቦናዊ ክህሎት ውስጥ ራስን ማወቅና ማክበር፣ በራስ መተማመን፣ ልበ-ሙሉነት እና ስለግብ የማስቀመጥ ክህሎት ያስረዱ ሲሆን፣ ራስን ማወቅ ለምን አስፈለገ? ራስን ማወቅ ማለት እንድ ሰው ስለራሱ ያለውን አእምሯዊ፣ አካላዊና ሥነ-ልቦናዊ ጥንካሬና ድክመት አጠቃላይ ሁኔታ ማወቅ ማለት እንደሆነ፣ ራስን  የማወቅ  አቅም እንዴት  ማሳደግ እንደሚቻል፣ በራስ መተማመን ማለት ምን ማለት ነው? በራስ መተማመንን ለማሳደግ ቁልፍ ነጥቦች፣ ስለ ልበ-ሙሉነትና መገለጫዎቹ፣ እንዴት ማዳበር እንደሚቻልና ስለጥቅሞቹ፣ ግብ ማለት ምን ማት ነው? የግብ አይነቶች እና ስኬታማ ግብ ለመጣል የሚያግዙ ቅድመ ሁኔታዎች ምንድናቸው? የሚለውን በዝርዝር አሰረድተዋል፡፡
በመቀጠልም ተግባቦት ምንድነው? ውጤታማ ተግባቦት እንዴት ማዳበር ይቻላል? ስለሂደቱ፣ ውጤታማ ተግባቦት ለመፍጠር ሰለሚያግዙ ክህሎቶች እና ጥቅሞች፣ሰለመመካከርና መደጋገፍ፣ ግብና ጠቀሜታ፣ ሰለውሳኔ አሰጣጥ ክህሎት ውጤታማነት፣ውሳኔ ለመወሰን ሰለሚያግዙ ሂደቶች እና ስልቶች ሰፋ ያለ ገለጻ አድርገዋል፡፡በተሰጠው ሥልጠናው ላይ ከተሳታፊዎች ጥያቄዎች የተነሱና አስተያየቶችም የተሰጡ ሲሆን ለጥያቄዎቹ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል፡፡ለግማሽ ቀን በቆየው ሥልጠና ላይ የኤጀንሲው ባለሙያዎች በንቃት ተሳታፊ ሆነዋል፡፡

ከመ.ግ.ን.አ.ኤ. የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

Workshop Held on Electronic Government Procurement (E-GP) System Implementation Strategy and Road Map

The EFDRE Public Procurement and Property Administration Agency has given a half day Workshop on Electronic Government Procurement (E-GP) System Implementation Strategy and Road Map on Friday June 8th, 2018 at Hilton Hotel here in Addis Ababa.

Ato Jonse Gedefa Deputy Director General of the EFDRE Public Procurement and Property Administration addressed in his key note speech; Ethiopia is one of the fast growing economies in Africa by registering double economic growth for the last fifteen consecutive years. This growth is achieved because of huge investment in Human capital, infrastructure, energy and investment on Public Financial Management system. Because Government of Ethiopia has recognized that a strong Public Financial Management (PFM) system is the cornerstone for improved service delivery. Services can only be delivered with value-for-money if funds are available in a timely manner to spending units, and there is proper accountability, transparency and adequate reporting mechanism.The Deputy Director General stated; Ministry of Finance Economic Cooperation (MOFEC) has been given the responsibility for ensuring that the PFM system is designed to improve service delivery and therefore foster economic development of which Procurement is one of the areas of focus for the reform activities under the PFM.

In addition, Ato Jonse also said about 65% of the Government’s annual budget is expended through procurement and this is mostly in the transport,energy, water, agriculture and education sector. This represents an annual expenditure of about US$3.5 billion; a study undertaken of 137 large contracts in Ethiopia found that it took, on average, 219 days to complete a procurement processes i.e. from advertising to contract signature; and that 36% of the time was spent on administrative reviews and approvals and that all processes are manual and most them are repetitive for off-the shelf goods.Finally, the Deputy Director General recognized FPPA undertook and E-GP Readiness Assessment in March, 2018 through a consultant engaged by the World Bank.

This assessment was very through and understood it measured our readiness against nine components. Different Papers has been presented on the Workshop: ‘Status of E-GP in Ethiopia and benefit of E-GP’; by Mrs. Glorya Ngoma (E-GP manager of E-GP Project in FPPA); by Dr. Abiyot Bayu ‘Insights on E-Government Strategy’ by Mr. Passcal Tegwa (World Bank) ‘Global experience on E-GP’ and by Dr. Rajesh Shakya ‘Ethiopian E-GP Strategy, Readiness Assessment and Implementation plan’.On the Workshop questions and comments have been raised by the participants and answers were given for questions.In this a half day Workshop 70 Participants of FPPA’s staff and different Stakeholders were participated.

FPPPA public Relations and Communication Directorate

More Articles...