The FDRE Public Procurement & Property Administration Agency

በኢፌዲሪ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ

News

በአቅራቢነት ስለመመዝገብ

በኤጀንሲያችን ድረ-ገጽ ላይ በአቅራቢነት በቀላሉ ለመመዝገብ እንዲችሉ በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጀውን የአጠቃቀም ማኑዋል (User Guide for Supplier) በቅድሚያ መመልከት እንዳለብዎት አይርሱ፡፡ በመመሪያው መሠረት ምዝገባዎን ያከናውኑ፡፡

Workshop Held on Electronic Government Procurement (E-GP) System Implementation Strategy and Road Map

The EFDRE Public Procurement and Property Administration Agency has given a half day Workshop on Electronic Government Procurement (E-GP) System Implementation Strategy and Road Map on Friday June 8th, 2018 at Hilton Hotel here in Addis Ababa.

Ato Jonse Gedefa Deputy Director General of the EFDRE Public Procurement and Property Administration addressed in his key note speech; Ethiopia is one of the fast growing economies in Africa by registering double economic growth for the last fifteen consecutive years. This growth is achieved because of huge investment in Human capital, infrastructure, energy and investment on Public Financial Management system. Because Government of Ethiopia has recognized that a strong Public Financial Management (PFM) system is the cornerstone for improved service delivery. Services can only be delivered with value-for-money if funds are available in a timely manner to spending units, and there is proper accountability, transparency and adequate reporting mechanism.The Deputy Director General stated; Ministry of Finance Economic Cooperation (MOFEC) has been given the responsibility for ensuring that the PFM system is designed to improve service delivery and therefore foster economic development of which Procurement is one of the areas of focus for the reform activities under the PFM.

In addition, Ato Jonse also said about 65% of the Government’s annual budget is expended through procurement and this is mostly in the transport,energy, water, agriculture and education sector. This represents an annual expenditure of about US$3.5 billion; a study undertaken of 137 large contracts in Ethiopia found that it took, on average, 219 days to complete a procurement processes i.e. from advertising to contract signature; and that 36% of the time was spent on administrative reviews and approvals and that all processes are manual and most them are repetitive for off-the shelf goods.Finally, the Deputy Director General recognized FPPA undertook and E-GP Readiness Assessment in March, 2018 through a consultant engaged by the World Bank.

This assessment was very through and understood it measured our readiness against nine components. Different Papers has been presented on the Workshop: ‘Status of E-GP in Ethiopia and benefit of E-GP’; by Mrs. Glorya Ngoma (E-GP manager of E-GP Project in FPPA); by Dr. Abiyot Bayu ‘Insights on E-Government Strategy’ by Mr. Passcal Tegwa (World Bank) ‘Global experience on E-GP’ and by Dr. Rajesh Shakya ‘Ethiopian E-GP Strategy, Readiness Assessment and Implementation plan’.On the Workshop questions and comments have been raised by the participants and answers were given for questions.In this a half day Workshop 70 Participants of FPPA’s staff and different Stakeholders were participated.

FPPPA public Relations and Communication Directorate

በአቅራቢነት ስለመመዝገብ

በኤጀንሲያችን ድረ-ገጽ ላይ በአቅራቢነት በቀላሉ ለመመዝገብ እንዲችሉ በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጀውን የአጠቃቀም ማኑዋል (User Guide for Supplier) በቅድሚያ መመልከት እንዳለብዎት አይርሱ፡፡ በመመሪያው መሠረት ምዝገባዎን ያከናውኑ፡፡

የመንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የግንቦት 20 27ኛውን ዓመት በዓል በድምቀት አከበረ

የፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከመንግሥት ግዥና የንብረት ማስወገድ አግልግሎት ጋር በመተባበር 27ኛውን የግንቦት 20 በዓል ግንቦት 16 ቀን 2010 ዓ.ም. በመንግሥት ግዥና ንብረት ማስወገድ አግልግሎት አዳራሽ በድምቀት አከበረ፡፡ወ/ሮ ማርታ ሉዊጂ የመንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በመክፈቻው ሥነ-ሥርዓት ላይ እንደተናገሩት ግንቦት 20 ላለፉት 27 ዓመታት በአገራችን ብዙ የድል ፍሬዎች ያገኘንባቸውን በማስታወስ በየዓመቱ የምናከብረው መሆኑን ገልጸዋል፡፡

ወ/ሮ ማርታ ሉዊጂ የመንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተርዋና ዳይሬክተሯ በመቀጠልም በሁሉም ሴክተሮች አገራችን የለውጥ ጎዳና ላይ ያለች መሆኗንና እነዚህን መነሻ አድርገን  እንዴት እናጠናክራቸው በሚል ዝርዝር ሃሳቦችን ያነሱ ሲሆን ሁላችንም ኢትዮጵያ የሚለውን ይዘን የተቋምና የአገር ተልዕኳ ችንን መወጣት እንዳለብን አሳስበዋል፡፡አቶ ተስፋዬ ብርሃኑ የመንግሥት ግዥና ንብረት ማስወገድ አግልግሎት ም/ዋና ዳይሬክተር ጽሁፍ ያቀረቡ ሲሆን፣ የግንቦት 20 ድል የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብዝሃነትን ያከበረ አዲስ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲገነባ መሠረት መጣሉን፣ ግንቦት 20 በፈጠረው አዲስ ምእራፍ ከአገሪቱ እድገት ጋር በተያያዘ የህዝቡ ፍላጎት እያደገ መምጣቱን፣በዚህም ምክንያት የተለያዩ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በስፋት እየቀረቡ መገኘታቸውንና መንግስት ከህዝቡ ጋር በመሆን እነዚህን ጥያቄዎች ለመፍታት ቁርጠኛ አቋም ይዞ እየተረባረበ መሆኑን ገልጸዋል፡፡

Participants of Ginbot 20 Meeting

በመቀጠልም ም/ዋና ዳይሬክተሩ ህዝቦች ማንነታቸው ተከብሮ በጋራ የሚኖሩበትን ስርዓት በመፍጠር በህዝቦች ሙሉ ፈቃድ ህገ መንግስታችንን በማጽደቅ አዲሲቷን ኢትዮጵያ መመስረቷን፣ህገ መንግስቱ ህዝቦች ፍላጎታቸውንና እምነታቸውን የገለፁበት፣ በአዲስ መንፈስ የጋራ ግንባር ፈጥረው፣ ተከባብረውና ተጋግዘው አብረው ለመኖር፤ አንድ የጋራ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመፍጠር ቃል የገቡበት ሰነድ መሆኑን አስረድተዋል፡፡በመጨረሻም የፌዴራል ሥርዓቱ ውጤቶችና እያጋጠሙ ያሉ ተግዳሮቶችን በጋራ መፍታት፣የአገራችንን ሠላምን በዘላቂነት አስጠብቆ የማስቀጠል አስፈላጊነትን አስረድተው የግንቦት 20 27ኛው ዓመት መሪ ቃል የላቀ ብሔራዊ መግባባትና ዴሞክራሲያዊ አንድነት፤ ለላቀ አገራዊ ስኬት መሆኑን በመጥቀስ አጠናቅቀዋል፡፡ከበዓሉ ታዳሚዎች የተለያዩ አስተያየቶች የተሰጡ ሲሆን ለተጠየቁ ጥያቄዎቸም መልስ በአግባቡ ተሰጥቷል፡፡ለግማሽ ቀን በቆየው  የግንቦት 20 27ኛው ዓመት በዓልን የሁለቱም መ/ቤት ኃላፊዎችና ሠራተኞች በድምቀት አክብረው የዕለቱ ስብሰባ ከቀኑ 11፡00 ሰዓት ተጠናቋል፡፡


የፌ.መ.ግ.ን.አ.ኤ ህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

መንግስት በሀገር አቀፍ ደረጃ የኤሌክትሮኒክ ግዥን ተግባራዊ ሊያደርግ ነው

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የመንግስትን ግዥ በኤሌክትሮኒክ (Electnonic Government Procurement) ስርዓት ሊጀምር መሆኑን የኤጀንሲው የግዥ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ነብዩ ኮከብ አስታወቁ፡፡
ኤጀንሲው በአሁኑ ሰዓት በሀገር አቀፍ ደረጃ የመንግስትን ግዥን በኤሌክትሮኒክ (Electnonic Government Procurement) ስርዓት ለማከናወን ፕሮጀክት ያቋቋመ ሲሆን የፕሮጄክቱ ማናጀር በቅርቡ ቅጥሩ የተፈጸመ እና የኮሚዩኒኬሽን አማካሪም በጨረታ አሸናፊው ተለይቶ ውል የመፈጸም ተግባር እየተከናወነ መሆኑ ተገልጿል፡፡
በተጨማሪም የዚህን ፕሮጄክት አፈጻጸም ለመከታተል እና ለማቀናጀት 9 አባላት ያሉት ከሰባት የፌዴራል ተቋማት የተውጣጣ አስተባበሪ ኮሚቴ የተቋቋመ ሲሆን መ/ቤቶቹም የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር፣ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ፣ የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት፣ ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ፣ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ፣ የመገናኛ እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት መሆናቸውን ዳይሬክተሩ ተናግረዋል፡፡

ይህ በኤሌክትሮኒክ የታገዘ የመንግስት ግዥ በዋናነት በሀገር ደረጃ ከሚመደበዉ በጀት ዉስጥ ከፍተኛዉን ድርሻ በቀጥታም ይሁን በተዘዋወሪ ለግዥ ስራ የሚዉል በመሆኑና የግዥ ሂደቱም ከሰው ንክኪ ውጭ በማድረግ ለሙስና እና ለኪራይ ሰብሰቢነት ተጋላጭነትን በእጅጉ እንደሚቀርፍ ይታመናል፡፡
ኤጀንሲው በቀጣይ የፕሮጄክቱን ጽ/ቤት ለማቋቋም፣ ተጨማሪ ባለሙያዎችን የመቅጠር፣ የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ—ግብሮችን ለማዘጋጀትና ሙሉ በሙሉ በሀገር አቀፍ ደረጃ ወደ ትግበራ ለመግባት በዝግጅት ላይ መሆኑን ዳይሬክተሩ አክለዉ ገልጸዋል፡፡

በመ.ግ.ን.አ.ኤ. የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

More Articles...