The FDRE Public Procurement & Property Administration Agency

በኢፌዲሪ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ

News

በአቅራቢነት ስለመመዝገብ

በኤጀንሲያችን ድረ-ገጽ ላይ በአቅራቢነት በቀላሉ ለመመዝገብ እንዲችሉ በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጀውን የአጠቃቀም ማኑዋል (User Guide for Supplier) በቅድሚያ መመልከት እንዳለብዎት አይርሱ፡፡ በመመሪያው መሠረት ምዝገባዎን ያከናውኑ፡፡

ኤጀንሲው በ2ዐ11 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት ዕቅድ አፈፃፀምን ገመገመ

የፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የ2ዐ11 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት የዕቅድ አፈፃፀምን በተመለከተ ከመላው የኤጀንሲው ኃላፊዎች እና ሠራተኞች ጋር ጥር 15 ቀን 2011 ዓ.ም በመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልገሎት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውይይት አካሄደ፡፡

ክብርት ወ/ሮ ማርታ ሉዊጂ የመንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በመክፈቻው ሥነ-ሥርዓት ላይ እንደተናገሩት የስብሰባው ዓላማ በዚህ በ2ዐ11 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት የታቀዱ ተግባራት፣የተከናወኑ ተግባራት፣ያልተከናወኑ ተግባራት እና በዕቅድ ተይዘው ያልተከናወኑበት ምክንያት ለመወያየትና በቀጣይ መሰረት ለማስቀመጥ መሆኑን ለውይይቱ ታዳሚዎች ገልጸዋል፡፡በመቀጠልም ወ/ሮ አበባ ዓለማየሁ ዕቅድ ዝግጅትና ክትትል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የኤጀንሲውን የ2ዐ11 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ግማሽ አመት የዕቅድ አፈፃፀምን ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን፣ ኤጀንሲው በመጀመሪያው ግማሽ አመት ለማከናወን ያቀደቸውን ማለትም የፈፃሚ ዝግጅትን፣ የተገልጋዮችና ባለድርሻዎችን ዕርካታ ማሳደግ፣የውስጥና የውጭ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመለየት መፍታት፣ የሀብት አጠቃቀምና ውጤታማነት ማጎልበት፣ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ሪፎርም ሥራዎችን ማጠናከር፣ የመንግሥት ግዥ አስተዳደር አፈፃፀምን ማሻሻል፣ ከመ/ቤቶች የሚቀርቡ ዓመታዊ የግዥ እቅዶች በትክክለኛው የጥራት ደረጃ ተዘጋጅተው መቅረባቸውን በመፈተሽ ለመ/ቤቶች ግብረ መልስ መስጠት በሚሉ ጉዳዮች ላይ ገለጻ አድርገዋል፡፡

በተጨማሪም የግዥ አፈጻጸም እና ንብረት አወጋገድ አቤቱታዎች እና የጥፋተኝነት ሪፖርቶች ውሳኔ አሰጣጥ ማሻሻል፣ የዘርፈ ብዙ ጉዳዩዮችን በማካተት ተሣታፊነትና ተጠቃሚነትን ማሳደግ፣ የለውጥ ሥራዎችን ውጤታማነት ማሳደግ፣ የሰው ሀብት አቅም ማሳደግ፣ ዘመናዊ የመረጃ ቴክኖሎጂ አጠቃቀምንና የሥራ አካባቢ ምቹነት ማሳደግ እና በአጠቃላይ በግማሽ በጀት ዓመቱ የተገኙ ዋና ዋና ውጤቶች፣የክትትልና  ግምገማ አፈፃፀም፣ያጋጠሙ ችግሮች፣ የመፍትሔ እንዲሁም ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎችን በሚመለከት ሰፊ ማብራሪያ አድርገዋል፡፡

Read more...

በአቅራቢነት ስለመመዝገብ

በኤጀንሲያችን ድረ-ገጽ ላይ በአቅራቢነት በቀላሉ ለመመዝገብ እንዲችሉ በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጀውን የአጠቃቀም ማኑዋል (User Guide for Supplier) በቅድሚያ መመልከት እንዳለብዎት አይርሱ፡፡ በመመሪያው መሠረት ምዝገባዎን ያከናውኑ፡፡

ሙስና በአገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያደረሰውን ተፅዕኖ በሚመለከት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጠ

የፌደራል መንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከፌደራል ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ጋር በመተባበር ሙስና በአገራችን ኢኮኖሚ ላይ እያደረሰ ያለው ተፅዕኖ እና መወሰድ ስለሚገባቸው የመፍትሔ እርምጃዎችን በሚመለከት ለኤጀንሲው የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ህዳር 27/2011 ዓ.ም. በመንግሥት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት  የመሰብሰቢያ አዳራሽ ዉስጥ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጠ፡፡

አቶ ፍሬሁን መለስ በሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን የፊት ለፊት ትምህርት ከፍተኛ ባለሙያ ሥልጠናውን የሰጡ  ሲሆን፣ ሙስና ምንድነው ከሚለው ተነስተው ሙስና ህግና ሥርዓትን ተከትሎ ከመስራት ይልቅ ስልጣንና ኃላፊነትን መከታ በማድረግ ህግና ሥርዓትን በመጣስ የመንግስትና የህዝብ ሃብትና ንብረትን መስረቅ፣ መዝረፍ፣ ማጭበርበር እንዲሁም በጉቦ፣ በዝምድና፣ በትውውቅ በጐስኝነት፣ በፖለቲካ ወገንተኝነትና በኃይማኖት ትሥሥር በመመርኮዝ ፍትህን አያዛቡ የግል ጥቅምን ማካበትና ሌላውን ወገን ተገቢ ባልሆነ መንገድ መጥቀም ወይም መጉዳት መሆኑን ስረድተዋል፡፡በመቀጠልም አሰልጣኙ የሙስና ወንጀል ልዩ ባህሪያትን ሲገልጹ የአፈፃፀሙ ሂደት እና ሥልት፣ለጉዳዩ ባለቤት ነኝ ባይ አለመኖር፣ የፈፃሚዎቹ ማንነት እና ምርመራውን ለማኮላሸት እና መርማሪውንም ሆነ ከምርመራው ጋር ግንኙነት ያላቸውን ግለሰቦች ለማጥቃት መቻላቸውና በሕዝቡ ዘንድ እንደ ነውር አለመታየቱ እና ሙስናን በመዋጋት ተግባር ላይ የተሰማሩትን ሰዎች ማሸማቀቁ መሆኑን፣ እንዲሁም የሙስና ዓይነቶች ዝቅተኛ፣ከፍተኛ እና ፖለቲካዊ ሙስና መሆናቸውንና መገለጫቸውም ጉቦ፣ ምዝበራ፣ ማጭበርበር፣ በዝምድና እና በወዳጅነት መሥራት/አድሎ ማድረግ መሆኑን ገልጸዋል፡፡በመጨረሻም ሙስና ዓለም አቀፍ ወንጀል እንደሆነና በመንግሥት መ/ቤትና  ሕዝቡ ውስጥ በተወሸቁ ዘራፊዎች ትብብር የሚፈጸመው ይህ አስከፊ ወንጀል ዜጎችን እርቃን የሚያስቀር፣ ጥቂቶችን የሚያበለፅግ፣የመንግሥትን ተዓማኒነት የሚሸረሽርና ሕዝብን የሚያማቅቅ አደገኛ ችግር እነደሆነና ከዚህ አንፃር በአገራችንም ዓይነቱና መጠኑ ቢለያይም ወንጀሉን በጥብቅ መታገል ካልተጀመረ ከፊት ለፊት የተደቀነው አደጋ የከፋ መሆኑን አስረድተዋል፡፡በቀረበው ገለጻና ማብራሪያ ከተሳታፊዎች በርካታ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ተነስተው ለጥያቄዎቹ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል፡፡ለአንድ ቀን በቆየው በሙስና ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ላይ የኤጀንሲው ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ተሳትፈዋል፡፡

የፌ.መ.ግ.ን.አ.ኤ ህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

ኤጀንሲው በ2ዐ11 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ሩብ ዓመት የዕቅድ አፈፃፀም ላይ ከመላው ሠራተኞች ጋር ውይይት አካሄደ

የፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የ2ዐ11 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የዕቅድ አፈፃፀምን በተመለከተ ከመላው የኤጀንሲው ኃላፊዎች እና ሠራተኞች ጋር ህዳር 4 ቀን 2011 ዓ.ም በመንግስት ግዥና ንብረት ማሰወገድ አገልገሎት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውይይት አካሄደ፡፡ክብርት ወ/ሮ ማርታ ሉዊጂ የመንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በመክፈቻው ሥነ–ሥርዓት ላይ እንደተናገሩት የስብሰባው ዓላማ በዚህ በ2ዐ11 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ምን አቅደን? ምንስ ፈጸምን? የሚለውን ለመወያየትና በቀጣይ መሰረት ለማስቀመጥ መሆኑን ለተሰብሳቢዎች ገልጸዋል፡፡በመቀጠልም ክብርት ዋና ዳይሬክተሯ በዋናነት እንደሚታወቀው እቅድ ሶስት ሂደቶች (የዝግጅት፣ የትግበራና የማጠቃለያ ምዕራፎች) እንዳሉት እና ከነዚህም በመጀመሪያው የዝግጅት ምዕራፍ ብዙ ስራዎች እንደተሰሩና ማኔጅመንቱም ሰፊ ጊዜ ወስዶ ያለፈውን ገምግሞ ዝግጅቱን ወደ ሰራተኛው ማውረዱን፣ ከዕቅድ ዝግጅት ባለፈ ከባለድርሻ አካላት ጋር ተገናኝቶ ሥልጠና መሰጠቱን መመሪያዎችንና የሥጋት ተጋላጮች ምንድናቸው? የሚሉት ታይተው መገምገማቸውንና የመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡

ወ/ሮ አበባ ዓለማየሁ የለውጥ ትግበራ ዕቅድ ዝግጅትና ክትትል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የኤጀንሲውን የ2ዐ11 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ሩብ አመት የዕቅድ አፈፃፀምን በሚመለከት ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን፣ኤጀንሲው የ5 አመት ስትራቴጂያዊ እቅድ (ከ2008-2012) አዘጋጅቶ ላለፉት ሦስት ዓመታት ሲተገብር ቆይቶ በ2011 በጀትዓመት ዕቅዱን እንደገና በመፈተሽ አሠራሩን ዘመናዊና ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችል ራዕይ፣ ተልዕኮ፣ የትኩረት መስኮችና ግቦችን በማሻሻል የግዥና የንብረት አስተዳደር ሥራዎችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመምራት የሚያስችል የስራ ዕቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ መገባቱን አሰረድተዋል፡፡

Read more...

More Articles...