The FDRE Public Procurement & Property Administration Agency

በኢፌዲሪ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ

News

በአቅራቢነት ስለመመዝገብ

በኤጀንሲያችን ድረ-ገጽ ላይ በአቅራቢነት በቀላሉ ለመመዝገብ እንዲችሉ በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጀውን የአጠቃቀም ማኑዋል (User Guide for Supplier) በቅድሚያ መመልከት እንዳለብዎት አይርሱ፡፡ በመመሪያው መሠረት ምዝገባዎን ያከናውኑ፡፡

ኤጀንሲው የተቆጣጣሪነት ሚና ላላቸው ፌዴራል ተቋማት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጠ

የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከአለም ባንክ ጋር በመተባበር የተቆጣጣሪነት ሚና ላላቸው ለስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን፣ ለፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት፣ ለዳኞች እና ለጠቅላይ አቃቢ ህግ እንድሁም ከተመረጡ የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ለተውጣጡ የውስጥ ኦዲት ባለሙያዎችና ኃላፊዎች ከነሐሴ 09 አስከ 11 ቀን 2011 ዓ.ም በአዳማ ከተማ ኩሪፍቱ ሪዞርትና ሆቴል መሰብሰቢያ አደራሽ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጠ፡፡ወ/ሮ መቅደስ ብርሃኑ በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የመንግስት ግዥ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት በመክፈቻው ስነ ስርዓቱ ላይ እንደተናገሩት የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኩ ዋና ዓላማ የመንግስት ፋይናንስ ዘርፍ የሆነውን የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ሥርዓት እንዲሁም የግዥ ሂደት ተግባራት አግባብ ባለው መልኩ ማስኬድ እንዲቻል የተቆጣጣሪነት ሚና ላላቸው ባለድርሻ አካላት በተቆጣጣሪነት ሙያ ላይ ለተሰማሩ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን በመስጠት በግዥ ላይ የሚውለው ከፍተኛ የሀገሪቷ ሀብት አግባብ ባለው መልኩ በስራ ላይ እንዲውል ለማስቻል ሀገራዊ ሀላፊነታችንን በተገቢው መልኩ ለመወጣት መሆኑን ገልፀዋል፡፡ ከመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የተውጣጡ አሰልጣኞች በመንግስት ግዥ አላማና መርሆዎች፣ የመንግስት ግዥ የሚመራባቸው ሰነዶች፣ የግዥ ዕቅድና የግዥ ዑደት፣ በመንግስት ግዥ የሚታዩ ክፍተቶች፣ በመንግስት ግዥ አፈፃፀም ዙሪያ የሚታዩ ስነ-ምግባር ጉድለት እና በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ሰፋ ያለ ማብራሪያ እና ገለፃ የተሰጠ ሲሆን ተሳታፊዎቹም ጥሩ ግንዛቤ ማግኘታቸውን ገልፀዋል፡፡በመጨረሻም የተቆጣጣሪነት ሚና ካላቸው የፌዴራል ተቋማት ተሳታፊዎች የተለያዩ ጥያቄዎችና አስተያየቶች የተነሱ ሲሆን ለተነሱት ጥያቄዎችና አስተያየቶች በኤጀንሲው አሰልጣኞችና አመራሮች መልስ ተሰጥቶባቸዋል፡፡በአዳማ ከተማ ኩሪፍቱ ሪዞርትና ሆቴል ለሶስት ቀናት በቆየው በዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መድረክ ላይ በርካታ የተቆጣጣሪነት ሚና ያላቸው የፌዴራል ተቋማት ተሳታፊዎች ተገኝተዋል፡፡
ከኤጀንሲው ህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

የ2011 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈፃፀም እና የ2012 በጀት ዓመት ዕቅድን በተመለከተ ውይይት ተካሄደ

የፌዴራልመንግሥት የግዥና የንብረትአስተዳደርኤጀንሲለመላውየኤጀንሲውየበላይ ኃላፊዎች እና ሠራተኞችየ2011 በጀት ዓመት ዓመታዊ ዕቅድ አፈፃፀምን እና የ2012 በጀት ዓመት ዕቅድን በተመለከተ ነሐሴ 8 ቀን 2011ዓ.ም. በመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውይይት አካሄደ፡፡ክብርት ወ/ሮ ማርታ ሉዊጂ የመንግስትየግዥናየንብረትአስተዳደርኤጀንሲዋናዳይሬክተርየውይይቱ ዋና ዓላማ የ2011 በጀት ዓመት ዓመታዊ ዕቅድ አፈፃፀምን እና የ2012 በጀት ዓመት ዕቅድን በተመለከተ፣ የ12 ወራት ዕቅድ አፈጻጸማችን ምን እንደሚመስል እና በቀጣዩየበጀት ዕቅድ ዓመት ለምንሰራው ስራ አቅጣጫ መያዝ እንዳለብንለውይይቱ ተሳታፊዎች ገልጸዋል፡፡አቶ አሰድ አብደላ የዕቅድ ዝግጅትና ክትትልዳይሬክቶሬት ተ/ዳይሬክተር የ2011 በጀት ዓመት ዓመታዊ ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን በሚመለከትየ2011 በጀት ዓመት ዕቅድ ለማዘጋጀት መነሻ ይሆን ዘንድ በ2010 አፈፃፀም የነበሩ ጥንካሬዎችንና እጥረቶችን በዝርዝር በመገምገም ትኩረት የሚፈልጉ ጉዳዮችን ለይቶ በመውሰድ እንዲሁም በኤጀንሲው ልዩ ትኩረት የሚሹ የስጋት ተጋላጭነት አካባቢዎች መለየት የዕቅድ መነሻ ተደርጎ መወሰዱን፣ዕቅዱ ከተዘጋጀ በኋላ በማኔጅመንትእና በሠራተኞች በየደረጃው በማወያየት ዕቅዱን የማዳበር እና የባለቤትነት ስሜት እንዲፈጠር ጥረት መደረጉን፣ ከአራቱም ዕይታዎች /ከተገልጋይ፣ ከውሰጥ አሰራር፣ ከፋይናንስ እና ከመማርና ዕድገት/አንጻር እንዲሁም ሰለዝግጅት ምዕራፍ አፈፃፀም፣ ስለግብ ተኮር ተግባራት ዕቅድ አፈፃፀም፣ ሰለተገኙ ዋና ዋና ውጤቶች፣ ሰለክትትልናየግምገማ አፈፃፀም፣ ሰለጋጠሙችግሮች፣ ሰለመፍትሄ እርምጃዎች እና ሰለቀጣይ የትኩረት አቅጣጫ ሰፋ ያለገለጻ አድርገዋል፡፡በመቀጠልም የ2012 በጀት ዓመት ዕቅድን በተመለከተ ሰለኤጀንሲው ዕቅድ ግቦችና ዋና ዋና ተግባራት የ2012 በጀት ዓመት የተከለሰ የኤጀንሲውን ዕቅድን ማዘጋጀት፣ የ2012 በጀት ዓመት የፕሮግራም በጀት የሥራ መርሃ-ግብር እና ዓመታዊ፣እና ወርሃዊ የጥሬ ገንዘብዕቅድ ማዘጋጀት፣ የ2012 በጀት ዓመት የግዥ ዕቅድ ማዘጋጀት እና የ2011 በጀት ዓመት የግዥ አፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀት፣በ2011 በጀት ዓመት አፈፃፀም ሂደት ወቅት ከታዩ ክፍተቶች በመነሳት የአቅም ግንባታ ሥራ ለመስራት የሚያስችል ዳሰሳ ጥናት ማድረግ፤ በጥናቱ መሠረት ለ2012 በጀት ዓመት የአቅም ግንባታ ዝርዝር ዕቅድ ማዘጋጀት እና ለበጀት ዓመቱ ለሥራ ማስፈጸሚያነት የሚውሉ ግብዓቶችን ማሟላት እንደሆነ አሰረድተዋል፡፡በመጨረሻም ክብርትወ/ሮ ማርታ ሉዊጂ የ2011 በጀት ዓመት ዓመታዊ ዕቅድ አፈፃፀም በጥሩ ሁኔታ መቅረቡን ገልጸው፣ የኤጀንሲው ማኔጅመንትም ሪፖርቱን በዝርዝር አይቶ መቅረቡንና ምን ችግር አለ? እንዴትስ እንፍታው? የሚለው ታይቶ ለ2012 የበጀት ዓመት ዕቅድ መነሻተደርጎ መወሰዱን፣ በሪፎርም ሥራዎችም እና በአገልግሎት አሰጣጥም መገምገሙን እና በአጠቃላይ ሪፖርቱ በአብዛኛው በጥንካሬ መገምገሙን ገልጸዋል፡፡በቀረበው ገለጻና ማብራሪያ ከሰራተኞች በርካታ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ተነስተው ለጥያቄዎች ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ለግማሽ ቀንበቆየውየኤጀንሲውየ2011በጀትዓመት ዕቅድአፈጻጸም ግምገማ ሪፖርትእና የ2012 በጀት ዓመት ዕቅድ ውይይትላይ የኤጀንሲው የበላይ ኃላፊዎች እና ሠራተኞች ተሳታፊ ሆነዋል፡፡    

ከመ.ግ.ን.አ.ኤ. የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

በቁልፍ የግዥ አፈፃፀም መለኪያ/(KPI) ዙሪያ ከክልል ተቆጣጣሪ አካላት ጋር አዉደ ጥናት ተካሄደ

የፌዴራል መንግስት የግዥና የንብረት አሥተዳደር ኤጀንሲ ከክልል ተቆጣጣሪ አካላት፣ ከክልል ዕድገት ተኮር ቢሮዎች እና ከተመረጡ   የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ጋር በቁልፍ ግዥ አፈጻጸም መለኪያ ዙሪያ እንዲሁም በወረዳ የግዥ ኦዲት አፈፃፀምን በሚመለከት ከሐምሌ 2 እስከ 4 ቀን 2011 ዓ.ም. በቢሾፍቱ ከተማ ቶሚ ኢንተርናሽናል ሆቴል አዉደጥናት አካሄደ፡፡አቶ ነቢዩ ኮከብ በመንግስት ግዥና ንብረት አሥተዳደር አጄንሲ የዋና ዳይሬክተር አማካሪ የሆኑት በአዉደ ጥናቱ መክፈቻ ስነ-ስርዓት ላይ እንደተናገሩት የዚህ አዉደ ጥናት ዋና ዓላማ የመንግሥት ግዥና ንብረት አሥተዳደር ኤጀንሲ በቁልፍ ግዥ አፈፃፀም አመልካቾች ትግበራ በተለይ በአራቱ ክልሎች (በኦሮሚያ፣ በትግራይ፣ በደቡብ እና በአማራ) ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥታት አበረታች ቢሆንም በሰባቱ የተመረጡ የፌደራል መ/ቤቶች እና በሌሎቹ ክልሎች ያለው አፈፃፀም ደካማ ስለሆነ ምክንያቶቹን ነቅሶ በማውጣት በመፍትሔዎቹ ዙሪያ የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ፣ ቁልፍ የግዥ አፈፃፀም አመልካቾችን በመተግበር ረገድ የተሻለ አፈፃፀም ያስመዘገቡ ክልሎች  ልምዳቸውን ለሌሎች እንዲያካፍሉ ማድረግ እና የክልል ወረዳዎች የግዥ ኦዲት አፈፃፀም የሚገኝበትን ደረጃ በጋራ በመገምገም ለወደፊቱ አቅጣጫ በማስቀመጥ የጋራ መግባባት ለመፍጠር እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
አቶ ፀጋዬ አበበ በመንግሥት ግዥና ንብረት አሥተዳደር ኤጀንሲ የአለም ባንክ ፕሮጀክት የግዥ አስተባባሪና የስልጠና አማካሪ ስለቁልፍ ግዥ አፈፃፀም መለኪያ አመልካቾች ፅንሰ ሃሳብ ምንነትና አስፈላጊነት፣ ስምምነት በተደረሰባቸዉ የቁልፍ ግዥ አፈፃፀም መለኪያዎች፣የቁልፍ ግዥ አፈፃፀም አመልካቾች ሂደት አጠቃላይ ገጽታ እና የአራቱ ክልሎች ቁልፍ የግዥ አፈፃፀም መለኪያ ተሞክሮዎች እና ተግዳሮቶች እንድሁም የወረዳ ግዥ ኦዲት አፈፃፀምን በሚመለከት ሰፋ ያለ ማብራሪያና ገለፃ አድርገዋል፡፡ከሁሉም ክልል ተቆጣጣሪ አካላት፣ከክልል ዕድገት ተኮር ቢሮዎች እና ከፌዴራል     ቁልፍ የግዥ አፈፃፀም መለኪያን ተግባራዊ እንዲያደርጉ በሙከራ ደረጃ ከተመረጡ ባለበጀት መ/ቤቶች ጋር ለሚደረግ አዉደ ጥናት ላይ የተሳተፉ ተሳታፊዎች በርካታ ጥያቄዎች ተነስተዉ፤ ለተነሱት ጥያቄዎች በቂ ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ለሶስት ቀናት በቆየው የቁልፍ ግዥ አፈፃፀም መለኪያዎች /KEY PROCUREMENT INDICATORS/ ለተካሄደዉ አዉደ ጥናት ዉይይት መድረክ ላይ ከ100 በላይ የክልል ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ተሳትፈዋል፡፡

ለፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች በግዥ አፈጻጸም እና የንብረት አስተዳደር ዙሪያ የአቅም ማሳደጊያ ሥልጠና ተሰጠ

በፌዴራል መንግስት የግዥና የንብረት አሥተዳደር ኤጀንሲ ከኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ለፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች በግዥ አፈጻጸም እና የንብረት አሥተዳደር ዙሪያ እንዲሁም ደረጃ ለወጣላቸው ዕቃዎች የተዘጋጀውን ስፔሲፊኬሽን በሚመለከት ሰኔ 24 ቀን 2011ዓ.ም. በገንዘብ ሚኒስቴር የስብሰባ አዳራሽ የአቅም ማሳደጊያ ሥልጠና ተሰጠ፡፡አቶ ነቢዩ ኮከብ በመንግስት ግዥና ንብረት አሥተዳደር አጄንሲ የዋና ዳይሬክተር አማካሪ የሆኑት በሥልጠናው መክፈቻ ላይ እንደተናገሩት የዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ዋና ዓላማ በመንግሥት ግዥና ንብረት አሥተዳደር ኤጀንሲ እና በኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ ትብብር ደረጃ የወጣላቸውን በመ/ቤቶች በጋራ የሚፈለጉ ዕቃዎችን ግዥ በመፈጸም ረገድ ልንከተላቸው የሚገቡ አሰራሮችን እና ደረጃ ለወጣላቸው ዕቃዎች የተዘጋጀውን ስፔሲፊኬሽን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ያሉ ችግሮችን እና ክፍተቶችን በመለየት መ/ቤቶች ግዥ በሚፈጽሙበት ጊዜ የተዘጋጀውን ስፔሲፊኬሽን በመጠቀም የኢትዮጵያ የጥራት ደረጃን የሚያሟሉና ደረጃቸውን የጠበቁ ዕቃዎችን በመግዛት በመንግስት ገንዘብ የሚገዙ ዕቃዎች ከወጣባቸው ገንዘብ ጋር ተመጣጠኝ የሆነ ፋይዳ እንዲያገኙ በማድረግረገድ የጋራ መግባባት ለመፍጠር እነደሆነ ገልጸዋል፡፡በመቀጠልም የዋና ዳይሬክተር አማካሪው ደረጃ  በወጣላቸው ዕቃዎች አተገባበር ዙሪያ ግዥ ፈጻሚ መ/ቤቶች በቂ ግንዛቤ እንዲያገኙ በማድረግ በመንግሥት ግዥ ዘርፍ ቀልጣፋና ውጤታማ የሆነ አፈጸጸም እንዲኖር ማስቻል መሆኑን አብራርተዋል፡፡አቶ ወርቁ በዛብህ በመንግሥት ግዥና ንብረት አሥተዳደር ኤጀንሲ ባለቤት የሌላቸው ንብረቶች ቡድን መሪ ስለግዥ ምንነት፣ ስለግዥ ዓይነቶች ስለመንግስት ግዥ መርሆዎች፣ ስለአጽዳቂ ኮሚቴ ተግባርና ኃላፊነት፣ ስለ አቤቱታ አጣሪና ውሳኔ ሰጪ ቦርድ ተግባርና ኃላፊነት  ስለግዥ ዕቅድ፣ ስለተፈቀዱ የግዥ ዘዴዎች እና ስለ ግልጽ ጨረታ ዝርዝር አፈጻጸም ሥልጠና ሰጥተዋል፡፡አቶ ይስማው ጅሩ በኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ የኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት ሥልጠና የሰጡ ሲሆን፣ ደረጃ ምንድነው? ደረጃ ለምን ያስፈልጋል? ስለጥራት መሰረታዊ ጽንሰ ሃሳብ፣ ደረጃን መተግበር ስለሚያስገኘው ጥቅም፣ ስለጥራት የተሳሳተ ግንዛቤዎች፣ ደረጃ አውጪዎች በዋናነት ሰለሚኖራቸው ድርሻ እና ስለኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ አመሰራረት በዝርዝር አብራርተዋል፡፡አቶ ይልማ መንግሥቱ በኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ የደረጃዎች ዝግጅት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት የግዥ ትግበራ ስለመጠቀም፣ ስለግዥ ፈጻሚዎቸ ሚና፣ የደረጃ መነሻዎች በአማካሪ ቢጠና ምን ችግር አለው? በመንግሥት ግዥ ማዕቀፍ ውስጥ እንዴት ግዥ ይፈጸማል? ትግበራ  በማን ይረጋገጣል? ትግባራዊነቱ ምን ላይ እነደሆነና ስለ ግዥ ደረጃዎች ዓላማ ስልጠና ሰጥተዋል፡፡በቀረበው ገለጻና ማብራሪያ ከተሳታፊዎች በርካታ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ተነስተው ለጥያቄዎቹ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል፡፡ለአንድ ቀን በቆየው አፈጻጸም እና የንብረት አሥተዳደር ዙሪያ እንዲሁም ደረጃ ለወጣላቸው ዕቃዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ላይ ከ100 በላይ የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ተሳትፈዋል፡፡
በፌ.መ.ግ.ን.አ.ኤጀንሲ የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት


More Articles...