The FDRE Public Procurement & Property Administration Agency

በኢፌዲሪ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ

News

በአቅራቢነት ስለመመዝገብ

በኤጀንሲያችን ድረ-ገጽ ላይ በአቅራቢነት በቀላሉ ለመመዝገብ እንዲችሉ በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጀውን የአጠቃቀም ማኑዋል (User Guide for Supplier) በቅድሚያ መመልከት እንዳለብዎት አይርሱ፡፡ በመመሪያው መሠረት ምዝገባዎን ያከናውኑ፡፡

የሙያ ብቃት ማረጋገጫ (Professionalization) ሥልጠና ተሰጠ

የሙያ ብቃት ማረጋገጫ (Professionalization) ሥልጠና ለስድስተኛ ጊዜ በግዥና ንብረት አስተዳደር ዙሪያ ተሰጠ
የመንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በ2009 ዓ.ም. በሀገር አቀፍ ደረጃ መስጠት የተጀመረውን የግዥና የንብረት አስተዳደር የሙያ ብቃት ማረጋገጫ (Professionalization) ሥልጠና ለስድሰተኛው ዙር ከኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር በዩንቨርሲቲው ግቢ ውስጥ ከታህሳስ 1 ቀን 2012 ዓ.ም.  እስከ ታህሳስ 30 ቀን 2012 ዓ.ም. ሥልጠና ሰጠ፡

የፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በአዋጅ ቁጥር 649/2001 ዓ.ም. ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል፡፡ ከሚያከናውናቸውም ዋና ዋና ተግባራት በሀገር አቀፍ ደረጃ የግዥና የንብረት አስተዳደር ሥርዓቱ ወጥነት ያለው፣ ቀልጣፋ፣ ውጤታማ የሆነና ግልጽነት የተላበሰ የሙያ ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች እንዲመራ ማስቻል ነው፡፡


ከፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲና ከኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ጋር በትብብር የተሰጠው ስልጠና በBasic level, Essential level and Advanced level በሚል በሶስት ደረጃ የተከፋፈለ ሆኖ ስለግዥ አዋጅ፣ መመሪያ፣ ማኑዋል፣ ስለጨረታ ሰነድ እንዲሁም ስለዓለም ዓቀፍ ግዥ ምርጥ ተሞክሮ፣ ስለግዥ ዘዴዎች፣ ስለግዥ ዕቅድ፣ ሰለ ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና እርምጃዎች፣ ስለንብረት አያያዝና አጠቃቀም እንድሁም አወጋገድን በሚመለከት ሰፋ ያለ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡

ይህ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ (Professionalization) ሥልጠና ቀጣይነት ያለው ሲሆን፣ በዘርፉ የሚታዩትንም የአቅም ክፍተቶች ዘላቂነት ባለው መልኩ ይፈታል ተብሎ ይታመናል፡፡ ሰልጣኞችም በቡድን ስራ የተሳተፉ ሲሆን፣ በመጨረሻም የመመዘኛ ፈተና በመስጠት ሶስቱም ደረጃ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ሥልጠናው ተጠናቋል፡፡
በመሆኑም 70 ከሚሆኑ የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ለተውጣጡ የግዥና የንብረት አስተዳደር ባለሙያዎች በBasic level, Essential level & advanced level በድምሩ ለ190 ሠልጣኞች ሥልጠናው ተሰጥቷል፡፡

በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ለ16ኛ ጊዜ በሀገር ዓቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ15ኛ ጊዜ የፀረ-ሙስና ቀን ተከበረ

የፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከገንዘብ ሚኒስቴር፣ ከመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት እና ከኦዲት ቦርድ ሠራተኞች ጋር በመሆን በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ለ16ኛ ጊዜ በሀገር ዓቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ15ኛ ጊዜ የፀረ-ሙስናን ቀን ህዳር 26 ቀን 2012 ዓ.ም በገንዘብ ሚኒሰቴር የስብሰባ አዳራሽ አከበረ፡፡

አቶ ይልማ ዘውዴ በገንዘብ ሚኒሰቴር የስነ-ምግባርና የፀረ ሙስና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በህልውናችን ላይ የተጋረጠውን ሙስናን በመግታት እድገታችንን  ለማፋጠን እንረባረብ የሚለውን በንባብ ካሰሙ በኋላ፣ ስለሙስና ትርጉምና መገለጫዎቹ፤ ለሙስና እና ብልሹ አሰራር ስለሚዳርጉ መንስኤዎች፤ የሙስና ዓለም አቀፍዊ  ሁኔታው  በኢትዮጵያ ላይ ስለአሳረፈው ተጽዕኖ፤ ስለሀገራዊ የፀረ ሙስና ትግሉ እንቅስቃሴና የተገኘ ውጤት፣ስለስነ-ምግባርና የፀረ ሙስና ትግሉ የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች በሚመለከት የግንዛቤ ማስጨበጫ በዝርዝር አሰረድተዋል፡፡

ወ/ሮ ከበቡሽ ሽፈራው በፌዴራል የመንግስት ግዥና ንብረት ማሰወገድ አገልግሎት የስነምግባርና የፀረ- ሙስና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ባቀረቡት ጽሁፍ ከሙስና ወንጀል ሕጎች ተነስተው ስለወንጀል ምንነት፣ ወንጀል ተፈፅሟል ለማለት መሟላት ስላለባቸው ሁኔታዎች፣ የመንግሥት ሠራተኞች በመንግሥት ሥራ ላይ ሰለሚፈፅሟቸው ወንጀሎች፣ ሌሎች ሰዎች በመንግሥት ሥራ ላይ ሰለሚፈፅሟቸው ወንጀሎች፣ ሰለዝርዝር የሙስና ወንጀል ድንጋጌዎች፣ በሥልጣን አለአግባብ ስለመገልገል፣  የማይገባ ጥቅም ሰለመቀበል፣ የመንግሥት ሥራን በማያመች አኳኋን ስለመምራት፣ በሥልጣን ሰለመነገድ፣ ያለአግባብ ጉዳይን ሰለማጓተት፣ ዋጋ ያለውን ነገር ያለክፍያ ወይም ያለበቂ ክፍያ ሰለማግኘት፣በሌለው ሥልጣን ስለመጠቀም ሰፋ ባለ መልኩ አሰረድተዋል፡፡ በመጨረሻም ከፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በሁለት የኤጀንሲው ሰራተኞች ስለ ሙስና ግጥሞች የተነበቡ ሲሆን ለበዓሉም ድምቀትን ሰጥቶታል፡፡ በቀረበው ገለጻና ማብራሪያ ከተሳታፊዎች በርካታ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ተነስተው ለጥያቄዎች ምላሽ ተሰጥቶባቸው የዕለቱ ስብሰባ ተጠናቋል፡፡
ለግማሽ ቀን በቆየው የፀረ-ሙስና ቀን በዓል አከባበር ላይ የገንዘብ ሚኒሰቴር እና የተጠሪ መ/ቤቶች ሠራተኞች ተሳታፊ ሆነዋል፡፡

በፌ.መ.ግ.ን.አ.ኤ.የህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

ለተመረጡ የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች በመንግስት ግዥ አዋጅ፣ ደንብና መመሪያ ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጠ

የፌዴራል መንግስት ግዥ እና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ለተመረጡ የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች በመንግስት ግዥ አዋጅ፣ ደንብና መመሪያ ዙሪያ ከጥቅምት 6 እስከ ህዳር 30/2012 ዓ.ም. የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጠ፡፡

አቶ ነጋሽ ቦንኬ  የክብርት ዋና ዳይሬክተሯ አማካሪ በስልጠናው መክፈቻ ላይ እንደተናገሩት የስልጠናው ዋና ዓላማ የፋይናንስ ዘርፍ የሆነውን የመንግስት ግዥ እና ንብረት አስተዳደር ሥርዓት እንዲሁም የግዥ ሂደት እና የንብረት አወጋገድ ተግባራት ለዚህ ዓላማ የተዘጋጁ የህግ ማዕቀፎችን በጠበቀ መልኩ ማስኬድ እንዲቻል፣ ይልቁንም የፌድራል ባለበጀት መ/ቤቶችን የመፈጸም አቅም በማሳደግ፣ በዕቅድ ዝግጅትና አፈጻጸም፣ የበጀት አፈጻጸማቸውንና የግዥ አፈጸጸም ግንዛቤን በማሳደግ ለሚሰጡት አሰተዳደራዊ ውሳኔ ተጠያቂነት እንዲያጎለብቱ የሚያደርግ የአሰራር ሰርዓትን በማስረጽ የህግ የበላይነትን እንዲያከብሩና እንዲያስከብሩ የታለመ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መሆኑን ገልጸዋል፡፡

በዚህ ለተመረጡ የፌዴራል ባለበጀት ተቋማት በተዘጋጀ የግዥ አፈፃፀም እና የንብረት አስተዳደር የአቅም ማሳደጊያ ስልጠና ላይ የተለያዩ አሰልጣኞች ሥልጠና የሰጡ ሲሆን፣ ስለመንግስት ግዥ አጠቃላይ ገጽታ፣ የመንግስት ግዥ ስለሚመራባቸው የህግ ማዕቀፎች፣ ስለመንግስት ግዥ ዓላማና መርሆች፣ በመንግስት ግዥ አፈጻጸም ሊኖር ስለሚገባ ተግባር እና ኃላፊነት፣ ስለግዥ አፈጻጸም ሂደት እና ስለውል አስተዳደር ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡

በመቀጠልም አሰልጣኞቹ ስለመንግስት ግዥና ንብረት አወጋገድ አቤቱታና የጥፋተኝነት ማጣራት ሂደት አጠቃላይ ገጽታ፣ በአፈጸጸም ስለታዩ የአሰራር ችግሮች፣ ስለአቤቱታ የአቀራረብ ሥነ-ሥርዓት፣ ሰለ ግዥ አፈጻጸምና ንብረት አቤቱታ አጣሪና ውሳኔ ሰጪ ቦርድ እንዲሁም ስለመንግስት ተሸከርካሪዎቸ ስምሪትና ነዳጅ አጠቃቀም እና ስለመንግስት ንብረት አወጋገድ ሂደት፣ ስለ ግዥና ንብረት ኦዲት ሂደቶች የኦዲት ሪፖርቱ ስለሚይዛቸው ዋና ዋና ይዘቶች ስለ መንግስት ግዥና ንበረት ኦዲት እና ክትትል የ2011 ዓ.ም ዕቅድና ክንውን እና በ2011 በጀት ዓመት በኦዲት ወቅት የተገኙ ዋና ዋና ግኝቶች ላይ አጠቃላይ ገለጻ አድርጓል፡፡

በሥልጠናው ላይ በርካታ ጥያቄዎችና አስተያየቶች የተነሱ ሲሆን ለተነሱት ጥያቄዎችና አስተያየቶች በቂ ምላሽ ተሰጥቷል፡፡
ለአንድ ወር ውሰጥ በአራት ጊዜ ተከፋፍሎ  ለተመረጡ ተቋማት በተሰጠው ሥልጠና ላይ 500 የሚሆኑ በቀጥታ ለሚመለከታቸው ለየተቋማቱ የሥራ ሃላፊዎች፣ የአሰተዳደርና ፋይናንሰ ዳይሬክተር፣ የግዥ ዳይሬክተር፣ የንብረት ዳይሬክተር፣ የግዥ አጽዳቂ ኮሚቴ አባላትና የውስጥ ኦዲት አገልግሎት ዳይሬክተር ተሳታፊ ሆነዋል፡፡

ኤጀንሲው E-GPን በሚመለከት የግምገማዊ ዓወደ-ጥናት አካሄደ

የፌዴራል መንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በአገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚተገበረው የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ግዥ (Electronic Government Procurement)ን የማስተዋወቅ ስራ እየሰራ ይገኛል፡፡በመሆኑም PERAGO Information System ያዘጋጀውን የE-GP Business Process Reviewን በሚመለከት ለሙከራ ከተመረጡ መ/ቤቶች ጋር ጥቅምት 24 ቀን 2012 ዓ.ም በገንዘብ ሚኒሰቴር አዳራሽ የግምገማዊ ዓውደ ጥናት አካሄደ፡፡

በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የዋና ዳይሬክተር አማካሪ የሆኑት አቶ ነጋሽ ቦንኬ በመክፈቻው ሥነ-ሥርዓት ላይ እንደተናገሩት የፌዴራል መንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ግዥን (Electronic Government Procurement) በማስተዋወቅ ሂደት ላይ መሆኑን ጠቁመው፣ የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ግዥ ማለት ተጠቃሚዎች በInformation Technology በመታገዝ ግዥን ከመደበኛ የግዥ ሂደት ወደ ኤሌክትሮኒክ የግዥ ሂደት በመውሰድ መቆጣጠር እንዲችሉ የማድረግ የግዥ ሥርዓት መሆኑን ገልጸዋል፡፡

በመቀጠልም አቶ ነጋሽ ቦንኬ ብዙ የአፍሪካ አገሮች እና በዓለም ላይ ያሉ አገሮች የግዥሥርዓታቸውን ለማሻሻል E-GPን በማሰሪያነት እየተጠቀሙ መሆናቸውን ገልጸው፣ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲም ከ2010ዓ.ም ጀምሮ ብዙ ስራዎችን በመስራት የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ግዥን በማረገገጥ ላይ መሆኑን አሰረድተዋል፡፡

አማካሪው አቶ ነጋሽ ቦንኬ የዛሬው ዓወደ ጥናት PERAGO Information System ባጠናው Business Process Review የመጀመሪያው ረቂቅ ላይ መሆኑን ገልጸው፣ ይህ አማካሪ ድርጅት የE-GP Information System ለሙከራ በተመረጡ መ/ቤቶች በስራ ላይ ስላጋጠመው ችግሮች እና ሰለሚጠበቁ ሥርዓቶች ለማስረዳት መሆኑን ገልጠዋል፡፡
በሥልጠናው ላይ ለሙከራ ከተመረጡ መ/ቤቶች የተለያዩ ዶክመንቶች ለውይይት የቀረቡ ሲሆን፣ በወይይቱም ላይ በርካታ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ተነስተው ለተነሱት ጥያቄዎችና አስተያየቶች በቂ ምላሽ ተሰጥቷል፡፡
ለአንድ ቀን በቆየው E-GP Business Process Reviewን ዓውደ ጥናት ሰነድ ላይ ኤጀንሲው ሥራ አመራሮች፣ባለሙያዎች እና ለሙከራ ከተመረጡ የፌዴራል መ/ቤቶች ተሳታፊ ሆነዋል፡፡

ከመ.ግ.ን.አ.ኤ. የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

More Articles...