The FDRE Public Procurement & Property Administration Agency

በኢፌዲሪ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ

News

በአቅራቢነት ስለመመዝገብ

በኤጀንሲያችን ድረ-ገጽ ላይ በአቅራቢነት በቀላሉ ለመመዝገብ እንዲችሉ በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጀውን የአጠቃቀም ማኑዋል (User Guide for Supplier) በቅድሚያ መመልከት እንዳለብዎት አይርሱ፡፡ በመመሪያው መሠረት ምዝገባዎን ያከናውኑ፡፡

የ2013 በጀት ዓመት የስድስት ወራት ዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርትን በተመለከተ ውይይት ተካሄደ

የፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከበላይ ኃላፊዎች፣ ከማኔጅመንት አባላት እና ከፍተኛ ባለሙያዎች ጋር የ2013 የበጀት ዓመት የስድስት ወራት ዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርትን በተመለከተ ጥር 4 ቀን 2013 ዓ.ም በገንዘብ ሚኒስቴር የስብሰባ አዳራሽ ውይይት አካሄደ፡፡

በኤጀንሲው ዳይሬክተሮች በበጀት ዓመቱ የታቀዱ ዋና ዋና ሥራዎችን፣ የተከናወኑ ሥራዎችን፣ ያጋጠሙ ችግሮችን፣ የመፍትሄ ሃሳቦችን፣ ትኩረት ሊደረግባቸው ስለሚገቡ ጉዳዮችና ከመደበኛ ሥራ ውጭ ስለተከናወኑ ሥራዎች ከተገልጋይ፣ ከውስጥ አሰራር፣ ከፋይናንስ እና ከመማርና ዕድገት ዕይታዎች አንጻር ሰፋ ያለ ገለጻ አድርገዋል፡፡
በመቀጠልም የኤጀንሲው የበላይ ኃላፊዎች በቀረበው ሪፖርት ላይ ከተሳታፊዎች የተሰጡ አስተያየቶችን የተቀበሉ ሲሆን፣ ለተጠየቁ ጥያቄዎችም መልስ በመስጠትና ተጨማሪ ሀሳቦችን በማከል ወይይቱን አሳታፊ አንዲሆን አድርገውታል፡፡

በቀረበው ገለጻና ማብራሪያ ከሠራተኞች  አስተያየቶች የተሰጡ ሲሆን ጥያቄዎችም ተነስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል፡፡ለግማሽ ቀን በቆየው የ2013 የበጀት ዓመት የስድስት ወራት ዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርትን በተመለከተ ውይይት ላይ የበላይ ኃላፊዎች፣ የማኔጅመንት አባላት እና ከፍተኛ ባለሙያዎች ተሳታፊ ሆነዋል፡፡

 

የኢፌድሪ የመ.ግ.ን.አ.ኤ.የህዝብ ግንኑነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ዙሪያ የግንዛቤ ማሳደጊያ ሥልጠና ተሰጠ

የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሰበመንግስት ግዥና ንብረት አሰተዳደር ዙሪያ ከተለያዩ የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ለተውጣጡ የግዥ ዳይሬክተሮችና የግዥ አጽዳቂ ኮሚቴ አባላት ከታህሳስ 15-17 ቀን 2013 ዓ.ም. በአዳማ ከተማ ኤክስኪዩቲቭ ሆቴል የግንዛቤ ማሳደጊያ ሥልጠና ሰጠ፡፡

ሥልጠናውን የሰጡት በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የግዥና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክተሮችና የግዥና ንብረት ባለሙያዎች ሲሆኑ፣ ስለመንግስት ግዥ ምንነት? የመንግስት ግዥ ስለሚመራባቸው ህጎች፣ ስለመንግስት ግዥ መርሆዎች፣ ስለ መንግስት ግዥ አፈጻጸም ተግባርና ኃላፊነት፣ ስለግዥ ሥርዓትና ዑደት፣ ስለጨረታ ሰነድ ዝግጅት፣ ስለመንግስት ግዥ እና ስለመንግሥት ግዥ አጠቃላይ ገጽታ የግንዛቤ ማሳደጊያ ሥልጠና በዝርዝር አስረድተዋል፡፡

በዚህ የግንዛቤ ማሳደጊያ ሥልጠና ላይ ግዥና ንብረትን በሚመለከት ለቀረቡት የመወያያ ጥያቄዎች ሠልጣኞች በቡድን በመወያየት  ምላሽ ሰጥተዋል፡፡በዚህ ሶስት ቀናት በቆየው ሥልጠና ላይ ሠልጣኞች የዕውቀት ሽግግርን አግኝተው በሥራቸው ላይ ለውጥ ያመጣሉ ተብሎ ይታመናል፡፡

የኢፌድሪ የመ.ግ.ን.አ.ኤ.የህዝብ ግንኑነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬትየመንግስት የልማት ድርጅቶች የሚመራበት የግዥና የንብረት መመሪያ እየተዘጋጀ ነው

የፌዴራል መንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከተለያዩ የመንግስት የልማት ድርጅቶች የተውጣጣ ኮሚቴ በማዋቀር በመንግስት ግዥ አስተዳደር መመሪያ፣ በመንግስት ንብረትና የተሽከርካሪ አጠቃቀም መመሪያ እና የመንግስት የልማት ድርጅቶችን በሚመለከት የአምራች ዘርፍ፣ የፋይናንስ ዘርፍ እና የአገልግሎት ዘርፍ የመንግስት የልማት ድርጅቶች አጠቃቀም መመሪያ ላይ በተከታታይ አምስት ዙሮች በአዳማ ከተማ የማሻሻያ ስራ እያደረገ ይገኛል፡፡
አቶ ወልደአብ ደምሴ የፌዴራል መንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ም/ዋና ዳይሬክተር፣ አቶ በየነ ገብረመስቀል የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር እና አቶ ዳዊት ሽመልስ በገንዘብ ሚኒስቴር የመንግስት ወጪ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በጋራ ሆነው በቦታው በመገኘት ለመመሪያ መሻሻያ ኮሚቴነት ለተሳተፉት ባለሙያዎች የሥራ መመሪያ ሰጥተዋል፡፡

ከተለያዩ የመንግስት የልማት ድርጅቶች የተውጣጣ በቁጥር 26 ያክል የመመሪያ ማሻሻያ ኮሚቴዎች በግንባታ ግዥ (Procurement Works) እና አለም አቀፍ ግዥን(International Procurement) በሚመለከት በአዲስ አበባ ፍሬንድሺፕ ሆቴል ከመስከረም 2/2013 ዓ.ም ጀምሮ በሁለት ተከታታይ ዙሮች ለመመሪያ መሻሻያ ኮሚቴነት ለተሳተፉት ባለሙያዎች  የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና የተሰጣቸው ሲሆን በስልጠናው የተሳተፉ ባለሙያዎች ከስልጠናው ለመመሪያ ማሻሻያው ጥሩ የሆነ ግብዓት እንዳገኙ ከኮሚቴዎቹ ለማወቅ ተችሏል፡፡

የፌ.መ.ግ.ን.አ.ኤ ህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

ለታገዱት አቅራቢዎች ምህረት ተደረገላቸው

የመንግስት ግዥና ንብረት አሰተዳደር ኤጀንሲ ከመንግስት መ/ቤቶች በተጫራቾች ወይም አቅራቢዎች ላይ የቀረቡ የጥፋተኝነት ሪፖርት መነሻ በማድረግ በአዋጅ ቁጥር 649/2001 እና ለዚሁ አፈጻጸም በወጣው የፌዴራል መንግስት የግዥ አፈጻጸም መመሪያ መሰረት ጉዳያቸው ታይቶ በማንኛውም የመንግስት መ/ቤት ጨረታ ላይ እንዳይሳተፉ እየታገዱ እንደሚገኝ ይታወቃል፡፡
በዚህም መሰረት በ2012 በጀት ዓመት በፌዴራል መንግስት መ/ቤቶች ላይ ጥፋት በመፈጸማቸው  ምክንያት ብዛት 58 ያህል አቅራቢዎች የፌዴራል የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በማንኛውም የመንግስት ግዥ እንዳይሳተፉ  የታገዱ ሲሆን ከእነዚህ አቀራቢዎች ውስጥ ጥፋታቸውን በማመን፣ ነገር ግን አሁን በተፈጠረው ወረርሽኝ ምክንያት ሰራተኛ መቀነስ እንዳይችሉ የህግ ክልከላ የተጣለ በመሆኑና አጠቃላይ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው የተቀዛቀዘ በመሆኑ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰባቸው መሆኑን በመግለጽ ያቀረቡትን የምህረት ጥያቄ መነሻ በማድረግ እና ድርጅቶቹ በመንግስት ጨረታ ላይ ቢሳተፉ ተወዳዳሪነትን በማስፋት መንግስት ከግዥ ማግኘት የሚጠበቅበትን ተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኝ በማስቻል ረገድ የሚኖረውን አዎንታዊ አሰተዋጽኦ ግምት ውስጥ በማስገባት የገንዘብ ሚኒስቴር በተጻፈ ደብዳቤ በሙስናና ማጭበርበር ምክንያት ከታገዱት አቅራቢዎች ውጪ እገዳው በምህረት እንዲነሳላቸው ወስኗል፡፡
ስለሆነም ታግደው ከነበሩት 58 አቅራቢዎች ውሰጥ 45 አቅራቢዎች በማንኛውም የመንግስት ግዥ እንዳይሳተፉ ተላልፎ የነበረው እገዳ ተነስቶላቸው ከመስከረም 1 ቀን 2013 ዓ.ም. ጀምሮ በማንኛውም የመንግስት ግዥ መሳተፍ የሚችሉ መሆናቸውን የመንግስት ግዥ አፈፃፀምና ንብረት ማስወገድ አቤቱታ ማጣራት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ደምሱ አብዲ ገልጸዋል፡፡


የፌ.መ.ግ.ን.አ.ኤ ህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት